Nyitólap

Alapítói üzenet

Az Élő Szótárkultúráért Mozgalom életre hívása

Nemzetünk életének központi kérdése volt mindig anyanyelvünk ügye. Ennek megújításával indult a 19. századi reformkor, amikor gróf Széchenyi István létrehozta a Magyar Tudóstársaságot: „a nemzet a magyar nyelv ápolására, a tudomány szolgálatára”.

A mai tudomány nyelve az angol. Ez a modern világ „latinja” – a világcivilizációt összefogó nemzetközi nyelv. Ezen a nyelven szól hozzánk a rohamléptekkel fejlődő természettudomány, a számítástechnika, robottechnika, az internet. Ez uralja a médiát, az országok közti kapcsolatokat, a humán- és természettudományokat és a különféle technológiákat.

Minden nemzet felelős a saját anyanyelvéért.

Márai Sándor kései, hetvenes évekbeli naplójának gondolatai nagyon is érvényesek a 21. században, amikor az angol elnyomja a politikai határokat, összemossa a kultúrákat: „Az ország, a nép még nem haza … nincs más haza csak az anyanyelv”.

Jedlik Ányos bencés szerzetes természettudós létére így szólt a nyelvről: „A szellem élteti a nyelvet: s együtt mind a kettő a nemzetet.”

Anyanyelvünket fel kell készíteni korunk kihívására. A művelődéshez, a tudáshoz való jogot egyetemes emberi jognak tekinti minden civilizált ember. Ez a jog azonban egy még alapvetőbb – eddig ki nem mondott – jogon alapszik, ez pedig a megértéshez való jog.

Jogod van megérteni a szavak jelentését. Jogod van megérteni anyanyelved nyelvtanát. Jogod van megérteni az elsajátítandó tananyagot, jogod van eldönteni, hogy az működik-e számodra vagy sem. Jogod van megítélni, hogy az egy tekintélytől származik-e vagy sem. Jogod van megítélni, hogy az számodra használhatatlan vagy valóban az életre készít fel és abban igazít el.

Ezért a jogért hívom életre ezt a mozgalmat, hogy a magyarul beszélőknek is meglegyen az esélyük a 21. század kulturális kihívásaival szembenézni. Tegyük a magyar nyelvet versenyképessé azzal, hogy megalkotjuk azt a szótárcsaládot, amely annyira megközelíti az ideális mércét, amennyire lehetséges.

Népszerűsítsük, tegyük közkinccsé a megértés jogának eszméjét annyira, hogy ez társadalmunk minden tagja számára annyira természetes legyen, ahogyan lélegzetet vesz.

A cél egy olyan társadalom megteremtése, ahol a megértés jogát elismerik és alkalmazzák. Ahol szabadon dönthetünk arról, hogy mit fogadunk el, mit nem; ahol az igaz adatok közkinccsé válhatnak azáltal, hogy egyetlen tekintély sem akadályozza meg annak a lehetőségét, hogy más is igaznak találja azt.

 

2011. április 11-én, a költészet napján.

 

Szabados Pál

Alapító